خدمات ما

مشاوره، طراحی و ساخت انیمیشن

انواع ساختمان‌ (تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و صنعتی)، پارک‌ و بوستان (محوطه و فضای ورزشی)، راه‌ (خیابان، پیاده‌راه، میدان)، پل (سواره‌رو و پیاده‌رو) و انواع ساختمان‌های سبک و پیش‌ساخته

خدمات مدیریت پیمان و اجرای راه، پل و ساختمان

ساخت و مقاوم‌سازی انواع ساختمان‌ (تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و صنعتی)، پارک‌ و بوستان (محوطه و فضای ورزشی)، راه‌ (خیابان، پیاده‌راه، میدان)، ساخت و مقاوم‌سازی انواع پل (سواره‌رو و پیاده‌رو) و انواع ساختمان‌های سبک و پیش‌ساخته

نورپردازی موزیکال و هوشمند سازی

جدیدترین سیستم‌های نورپردازی و انواع سیستم‌های هوشمند بیسیم برای پروژه‌های ساختمانی، پل، محوطه و راه

برخی از پروژه های انجام شده

صمیمانه پذیرای نظرات و انتقادات شما هستیم