گالری تصاویر

توضیحات پروژه:

کارفرما: شهرک دریاکنار

مشاور و پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1398

هزینه اجرای پروژه: 3000 میلیون ریال

نحوه اجرای پروژه: مشاوره، طراحی و ساخت بصورت پیش‌ساخته و نصب در محل

نوع پروژه: سردرب

موقعیت پروژه: بابلسر، شهرک دریاکنار، درب اول

 

           

           

توضیحات پروژه:

کارفرما: شهرداری بابلسر

پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1399

هزینه اجرای پروژه: 27000 میلیون ریال

نحوه اجرای پروژه:  ساخت، حمل و نصب در محل

نوع پروژه: پل عابر پیاده

موقعیت پروژه: بابلسر، خیابان طالقانی، پل چهارم بابلسر

            

             

             

توضیحات پروژه:

کارفرما: شرکت عمران و مسکن شمال

پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، چالوس

سال خاتمه: 1398

هزینه اجرای پروژه: 3190 میلیون ریال

نحوه اجرای پروژه:  ساخت، حمل و نصب در محل

نوع پروژه: پل عابر پیاده

موقعیت پروژه: نمک آبرود، پل ارتباطی مجتمع تجاری و ایستگاه تله کابین خط 2 نمک آبرود

            

           

 

توضیحات پروژه:

کارفرما: شهرداری بابلسر

پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1400

هزینه اجرای پروژه: 100000 میلیون ریال

نحوه اجرای پروژه:  عملیات اجرایی تکمیل رمپ غربی پل چهارم بابلسر

نوع پروژه: پل و رمپ

موقعیت پروژه: بابلسر، خیابان فلسطین

          

           

           

 

توضیحات پروژه:

کارفرما: شهرداری بابلسر

پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1400

هزینه اجرای پروژه: 107000 میلیون ریال

نحوه اجرای پروژه:  احداث سوله‌های بازیافت زباله شهرداری بابلسر

نوع پروژه: سوله بازیافت

موقعیت پروژه: بابلسر، بلوار علیزاده، پارکینگ ساحلی 7

 

                               

                              

                                  

توضیحات پروژه:

کارفرما: شهرداری بابلسر

پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1398

هزینه اجرای پروژه: 22000 میلیون ریال

نحوه اجرای پروژه:  ساخت، حمل و نصب پل

نوع پروژه: پل عابر پیاده

موقعیت پروژه: بابلسر، کاظم آباد

                   

                           

                           

                           

                           

                           

                           

توضیحات پروژه:

کارفرما: آقایان برادران قنبری

مشاور و پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1396

نحوه اجرای پروژه:  مشاوره، طراحی و ساخت

نوع پروژه: پروژه تجاری- اداری و ورزشی الماس شهر

موقعیت پروژه: بابلسر، خیابان طالقانی، طالقانی 3، پاساژ الماس شهر

           

           

            

     

توضیحات پروژه:

کارفرما: شهرداری بابلسر

 پیمانکار: شرکت جاوید سازان عماد

محل اجرا: استان مازندران، شهر بابلسر

سال خاتمه: 1395

نحوه اجرای پروژه:  ساخت عرشه فولادی

نوع پروژه: پل عابر پیاده کابلی

موقعیت پروژه: بابلسر، خیابان طالقانی

                                                                                                                                                        

           

           

           

           

           

           

ساخت، حمل و نصب سوله فرآورده‌های گوشتی اروئی

          

          

          

 

ترکیب سازه فلزی و بتنی در پروژه اروپا

 

                

 

ساختمان سبک با مصالح نوین و قابلیت جا‌به‌جایی

 

 

طراحی، ساخت و نصب اولین سونا و جکوزی با قابلیت جا‌به‌جایی